white space

Vergroening ICT-sector kansrijke maar zware klus


geschreven: 15 oktober 2009
laatste update: 15 oktober 2009

'Succesvolle vergroening van de ICT-sector is zeker kansrijk, maar daarvoor moet nog wel veel gebeuren de komende jaren,' dat zegt staatssecretaris Heemskerk in reactie op een nieuwe studie van Tebodin in opdracht van Economische Zaken (EZ).

Uit de studie blijkt dat bijna 2 procent van het energiegebruik in 2008 ICT-gerelateerd is. Daarmee is het inmiddels vergelijkbaar met het energiegebruik van de luchtvaartsector. Het elektriciteitsgebruik van de ICT sector steeg de afgelopen jaren dan ook fors. Zo steeg het ICT-gerelateerde elektriciteitsgebruik tussen 2006 en 2008 twee keer zo hard als het totale elektriciteitsgebruik. De stijging is vooral toe te schrijven aan de groei van het aantal datacenters. Het elektriciteitsgebruik van datacenters is met 52 procent toegenomen sinds 2006. Dit is te verklaren uit bijvoorbeeld het toenemend aantal toepassingen op internet dat meer dataverkeer vraagt (bijvoorbeeld video's, games, etc.). Wel laat de studie zien dat inmiddels 25 procent van het elektriciteitsgebruik van de datacenters wordt opgewekt met groene stroom. Hierdoor wordt de stijging van de Co2 uitstoot nog enigszins beperkt.

Meerjarenafspraken

De studie van Tebodin wijst wel op een voorzichtige kentering van de snelle groei van het elektriciteitsgebruik. Zo maakte Heemskerk in 2008 afspraken met de ICT-sector over energiebesparing (Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie) en ondersteuning door SenterNovem daarbij. Ook liggen er inmiddels strengere Europese regels over bijvoorbeeld het standby gebruik van ICT-apparatuur. Op basis van deze maatregelen en een aantal andere acties, zoals in Amsterdam waar de gemeente strengere eisen stelt aan het energiegebruik van nieuwe datacenters, verwacht Tebodin dat een kentering in beeld kan komen. Worden dit soort maatregelen verder doorgezet en aangevuld met bijvoorbeeld meer acties door de ICT-bedrijven om andere sectoren te helpen met energiebesparing dan zou het elektriciteitsgebruik tot 2020 met maar 26 procent kunnen toenemen in plaats van verdubbelen zoals eerder was voorzien.

'We moeten verder doorgaan op de ingeslagen weg en voorkomen dat de CO2-uitstoot door ICT zo snel toeneemt als de afgelopen jaren. Ik ben daarom ook blij dat zich recent ook nieuwe bedrijven als Vodafone en Telecity hebben gecommitteerd aan de afspraken die ik vorig jaar met de ICT-branche (ICT~Office) heb gemaakt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de energie-efficiency in de ICT-sector met 30 procent over de periode 2005-2020. Verder verdienen voorbeelden zoals de aanpak in Amsterdam navolging. Alleen zo zorgen we ervoor dat het elektriciteitsgebruik tot 2020 slechts met 26 procent groeit in plaats van met 73 procent,'" aldus Heemskerk.

Enkele facts & figures uit de studie van Tebodin:

  • Het elektriciteitsgebruik door ICT in 2008 vond plaats voor 67 procent in huishoudens, 13 procent in de kantooromgeving en 20 procent in de infrastructuur (datacenters en telefonie)
  • Het internetgebruik is in de afgelopen jaren met 8% per jaar gestegen tot bijna 7 uur per week;
  • Tussen 2006 en 2008 zijn de datacenters in Nederland gegroeid met 40.000 m2;
  • De piekbelasting van het Amsterdamse internet knooppunt (Amsterdam Internet Exchange) is tussen 2006 en 2008 toegenomen van 220 GB per seconde naar 600 GB per seconden;
  •  Amsterdam eist van nieuwe datacenters dat het gemiddelde elektriciteitsgebruik 25 procent lager ligt dan bij de bestaande datacenters;
  • Door nieuwe eisen van de EU is het energiegebruik van ICT apparatuur in de standby stand ±75% lager. In 2020 scheelt dit 1 TWh per jaar
[ terug ]

Tags: ICT, ADSL


Meer nieuwsitems vind je in het nieuwsarchief
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Nieuwsarchief / Vergroening ICT-sector kansrijke maar zware klus