white space

Onderzoek: Nederland kan over op zonne-stroom


geschreven: 12 oktober 2009
laatste update: 12 oktober 2009

Als de Nederlandse overheid de komende tien jaar maximaal inzet op zonne-energie, kunnen anderhalf miljoen huishoudens volledig op zonnestroom draaien. Dat blijkt uit de literatuur- en expertstudie die onderzoeksbureau Ecofys heeft gemaakt in opdracht van Milieudefensie. Om dat te bereiken moet de jaarlijkse budgetbeperking voor zonnepanelen worden afgeschaft. Milieudefensie roept het kabinet op om bij de voorgenomen hervorming van het subsidiebeleid voor duurzame energie (SDE) maximaal in te zetten op zonne-energie, vanwege de enorme potentie op lange termijn.

Ecofys beveelt aan om de goede elementen van het succesvolle Duitse subsidiesysteem voor duurzame energie te integreren de huidige Nederlandse SDE-regeling. Zo moet de subsidie op duurzame energie betaald worden uit een heffing op grijze stroom, moet de regeling voor kleinschalige en innovatieve technologieën veel eenvoudiger en moet de jaarlijkse budgetbeperking op onder andere zonne-energie vervangen worden door een zogenaamde 'doelcorridor'.

Door deze maatregelen zou tot 2020 jaarlijks een groei van 55 procent van het opgestelde vermogen zonnestroom mogelijk zijn. Deskundigen schatten zelfs dat het totale potentieel van zonnestroom in Nederland gelijk is aan veertig tot honderd procent van het huidige stroomverbruik.

De kosten van een stimulerend energiebeleid vallen mee, zo blijkt uit het Duitse voorbeeld: in 2008 betaalde een gemiddeld huishouden 3,10 euro per maand extra, inclusief de relatief dure zonnestroom. Ecofys berekende dat de meerkosten van zonnestroom in Nederland uitvallen tussen de 1,67 en 2,50 euro per maand. Bovendien blijken de maatschappelijke baten van het Duitse subsidiesysteem hoger te zijn dan de maatschappelijke kosten. Dit komt door de vermindering van COâ‚‚ -uitstoot en andere luchtvervuiling. Daarnaast is de kostprijs van wind en zonne-energie, als er eenmaal capaciteit is, lager dan van fossiel. Dat drukt de totale stroomprijs op de energiemarkt omlaag.

Willem Verhaak, woordvoerder Klimaat van Milieudefensie: “Zonne-energie is op dit moment nog relatief duur, maar heeft veel voordelen. Het is zonder vergunning toepasbaar op woningen, bedrijfshallen en boerenstallen en spreekt mensen enorm aan. Het potentieel is enorm. De keuze voor zonne-energie is dus vooral een politieke keuze om dat potentieel ook te benutten.”

[ terug ]

Tags: Duurzame energie, Zonne-energie


Meer nieuwsitems vind je in het nieuwsarchief
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Nieuwsarchief / Onderzoek: Nederland kan over op zonne-stroom