white space

Netbeheerders van CWE regio en Scandinaviƫ bereiken overeenstemming over marktkoppelingssysteem


geschreven: 16 oktober 2009
laatste update: 16 oktober 2009

De twaalf elektriciteitsnetbeheerders (TSO's) van de regio's Centraal-West-Europa (CWE) en Scandinavië - grotendeels overeenkomend met de onlangs opgerichte ENTSO-E-regio Noord-West - hebben overeenstemming bereikt over een marktkoppelingssysteem dat mogelijk voor heel Europa gaat gelden, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring die op 8 oktober 2009 is uitgebracht.

De twaalf netbeheerders zijn Amprion, Creos, Elia, EnBW TNG, Energinet.dk, Fingrid, RTE, Statnett, Svenska Kraftnät, TenneT, transpower en Vattenfall Europe Transmission. De netbeheerders realiseren momenteel een aantal marktkoppelingsprojecten in de CWE-regio en in Scandinavië. Het gaat daarbij om de EMCC (European Market Coupling Company), de CWE-marktkoppeling en de NorNed-kabel, die Nederland verbindt met Noorwegen.

De partijen zijn van plan om voor de verschillende regio's een koppelingsmechanisme op basis van één prijs in te voeren, waardoor een geïntegreerd marktgebied zal ontstaan. Door dit systeem wordt de capaciteit van de buitenlandverbindingen zo efficiënt mogelijk benut en neemt het algemene maatschappelijk welzijn in de verschillende regio's toe.

De netbeheerders zijn van plan om de inrichting en organisatie van het marktkoppelingssysteem vóór het einde van 2009 op orde te hebben. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan de inrichting van de markt, de organisatie, de verschillende rollen, de bestuursbeginselen en de vereisten voor gecoördineerde koppeling. Tegen die tijd zullen de partijen tevens een migratie-/implementatieplan hebben opgesteld.

De netbeheerders zullen daarbij overleggen met alle belanghebbenden, waaronder de elektriciteitsbeurzen, de regelgevende instanties van de verschillende landen en de Europese Commissie.

De regiogroep Noord-West heeft onder toezicht van de marktcommissie van ENTSO-E een projectorganisatie opgezet die met onmiddellijke ingang aan de slag gaat. Deze projectorganisatie zal regelmatig verslag uitbrengen aan de regiogroep over de voortgang van de diverse werkzaamheden.

[ terug ]

Tags: Energietechniek


Meer nieuwsitems vind je in het nieuwsarchief
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Nieuwsarchief / Netbeheerders van CWE regio en Scandinaviƫ bereiken overeenstemming over marktkoppelingssysteem