white space

Nederlandse bedrijven werken aan windmolenpark op zee


geschreven: 2 september 2009
laatste update: 4 oktober 2009

RWE Offshore Wind, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en de TU Delft hebben een plan opgesteld voor de ontwikkeling van een grootschalig innovatieprogramma voor windenergie ver-op-zee (Far and Large Offshore Wind: FLOW). Dit plan is vandaag op de Rotterdamse RDM-werf in ontvangst genomen door minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Het FLOW-plan sluit aan bij de oproep die het Innovatieplatform (IP) tijdens de kustconferentie voorjaar 2008 bij monde van Innovatieplatformlid Hans de Boer deed. Het IP heeft de sector met een metafoor van het tulpeiland uitgedaagd om met innovatieve business cases voor energieconcepten op zee te komen. Hans de Boer: "Zowel het R&D-programma als het demonstratiepark zijn een mooi voorbeeld van innovatieve projecten in Nederland. Hiermee maken we de energiedoelen meer haalbaar, leveren we een bijdrage aan de verdere uitbouw van een meer duurzame economie en etaleren we onze sterktes internationaal. Het is een initiatief van marktpartijen dat serieuze aandacht verdient van de overheid. Bedrijven in Nederland kunnen een groot marktaandeel verwerven op deze nieuwe, hard groeiende Europese markt voor offshore windenergie. Nederland kan besluiten om de komende jaren achter de wind op zee ontwikkelingen in Europa aan te lopen en kennis en ervaring uit het buitenland te halen. Maar als we nu het voortouw nemen zal dat leiden tot een sterke sector met exportkracht, waar bedrijven en kennisinstellingen intensief samenwerken."

Het FLOW-plan omvat een R&D-programma en een demonstratiewindpark van 20 tot 60 turbines 75 kilometer voor de kust van Callantsoog. Vanaf het land is het windpark niet zichtbaar. Momenteel zijn nergens op de wereld windparken operationeel op deze diepte (30 tot 35 meter) en afstand tot de kust. Het FLOWprogramma stelt bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in te nemen op de Europese markt voor off-shore windparken. Door dit initiatief wordt de door de Nederlandse regering beoogde installatie van windparken met een capaciteit van 6.000 MW voor 2020 versneld.

Energiebedrijven, turbineproducenten, offshore aannemers, ontwikkelaars van windparken, kennisinstellingen en de nationale elektriciteitstransporteur hebben de handen ineengeslagen om een vernieuwend R&D-programma van aanzienlijke omvang te ontwikkelen. Dirk Jan van den Berg, Voorzitter College van Bestuur TU Delft: "Door deze unieke samenwerking tussen publieke en private partijen wordt de juiste kennis ontwikkeld om de installatie van windparken ver op zee te versnellen. Voor de regering is dit een unieke kans om de Nederlandse waardeketen te ontwikkelen en duurzame werkgelegenheid te creëren."

De plannen voor FLOW zijn uitgewerkt in een doortimmerd Business Plan. Momenteel wordt overleg gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken over de verdere invulling van het Business Plan en de overheidsbijdrage die de ambitieuze plannen van FLOW mogelijk kan gaan maken.

Demonstratiewindpark met een capaciteit van 100 tot 300 MW
De Nederlandse regering wil in 2020 een capaciteit van 6.000 MW windenergie op zee realiseren. Dit vertegenwoordigt 38% van de totale Nederlandse duurzaam gewonnen elektriciteit in 2020. Het FLOW-demonstratiewindpark wordt gebouwd in een gebied ver uit de kust, waar voldoende ruimte is om een groot deel van de turbines voor de beoogde 6.000 MW te installeren. Naar verwachting voldoet het demonstratiepark aan de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 100.000 tot 300.000 huishoudens. Dit is een vermindering van 180.000 tot 550.000 ton CO2 per jaar.

R&D-programma
Er bestaat wereldwijd weinig kennis en ervaring met windparken ver uit de kust. Het FLOW-consortium zal onderzoek doen, nieuwe innovatieve funderingsconcepten en nieuwe operationele en onderhoudsstrategieën ontwikkelen en windcondities onderzoeken. Er worden efficiënte turbines ontworpen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik op locaties in de Noordzee. Ook worden er nieuwe installatietechnieken voor windparken op deze diepte en afstand van de kust ontwikkeld. De partners doen onderzoek naar de beste technologie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Nieuwe concepten, van ontwerp tot gebruik, worden gevalideerd in het FLOW-demonstratiewindpark. De gerealiseerde leereffecten worden verzilverd bij toekomstige grootschalige investeringen in offshore windparken en zullen deze investeringen versnellen. "FLOW zal een grote bijdrage leveren aan de toename van de betrouwbaarheid van grootschalige windparken en de kosten en risico’s verlagen. Dankzij FLOW zal Nederland een leidende positie kunnen innemen op de markt voor offshore windenergie.", aldus Huib Morelisse, CEO RWE Nederland.

[ terug ]

Tags: Duurzame energie, Windenergie


Meer nieuwsitems vind je in het nieuwsarchief
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Nieuwsarchief / Nederlandse bedrijven werken aan windmolenpark op zee