white space

NEN 3140 krijgt opfrisbeurt


geschreven: 9 november 2009
laatste update: 9 november 2009

In 2010 verschijnt de herziene versie van de NEN 3140. Ervaringen uit de praktijk, Europese normen en de noodzaak tot een heldere scheiding tussen opdrachtgever en uitvoerder bij inspecties heeft geleid tot deze nieuwe uitgave.

Ervaringen uit de Nederlandse praktijk hebben tot een beter leesbare norm geleid, die beter helpt bij het maken van keuzes voor de inrichting van veilige elektrotechnische bedrijfsvoering. Het doel van de NEN 3140 is het stimuleren tot veilig werken met laagspanningsinstallaties. Bepalingen uit de NEN-EN 50110, die voor de veiligheid in Nederland van belang zijn, staan in de norm.

Een ander doel van de herziening is om meer helderheid te scheppen tussen opdrachtgever en uitvoerder van periodieke NEN 3140-inspecties. Deze inspecties worden uitgevoerd aan installaties en de daarop aangesloten machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen.

(bron: NEN)

[ terug ]

Tags: Laagspanning


Meer nieuwsitems vind je in het nieuwsarchief
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Nieuwsarchief / NEN 3140 krijgt opfrisbeurt