white space

Meer geld voor zonnepanelen en biomassa


geschreven: 25 november 2009
laatste update: 25 november 2009

Zonne-paneelEr komt toch meer subsidie beschikbaar voor zonnepanelen en biomassa. Dit heeft Minister Van der Hoeven besloten naar aanleiding van een motie van Samson (PvdA).

Het subsidieplafond voor zonnepanelen wordt zowel voor zon-pv klein als voor zon-pv groot zodanig verhoogd dat hiermee een extra vermogen van 5,9 Megawatt (in totaal dus 11,8 Megawatt) kan worden opgesteld. In de categorie zon-pv klein kunnen daarmee circa 850 extra beschikkingen worden afgegeven en in de categorie zon-pv groot circa 75 extra beschikkingen. Het subsidieplafond voor biomassa elektriciteit en biomassa gas wordt zodanig verhoogd dat hiermee in totaal tussen de 11,5 en 15,2 Megawatt aan vermogen kan worden opgesteld. Daarbij gaat het om tussen 10 à 15 extra beschikkingen voor biomassa elektriciteit en biomassa gas tezamen. Als gevolg van de verschuiving in budget waarmee deze regeling gefinancierd wordt, kan met het bestaande budget 139,4 Megawatt minder vermogen aan wind op land worden geplaatst.

Uitvoeringsorganisatie SenterNovem heeft op verzoek van de minister eerder aanvragen voor subsidie aangehouden die als gevolg van deze budgetschuif alsnog in aanmerking zouden kunnen komen voor een subsidie op grond van de subsidieregeling duurzame energie. Er is dus geen sprake van een hernieuwde openstelling van de subsidieregeling voor dit jaar. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen niet alle aangehouden aanvragen uiteindelijk worden gehonoreerd.

(bron: ministerie van Economische Zaken)

[ terug ]

Tags: Zonne-energie, Biomassa, Duurzame energie


Meer nieuwsitems vind je in het nieuwsarchief
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Nieuwsarchief / Meer geld voor zonnepanelen en biomassa