white space

Duurzame energievoorziening in gevaar


geschreven: 26 oktober 2009
laatste update: 26 oktober 2009

Nieuwe duurzame energieprojecten worden uit de markt gedrukt door de bouw van teveel elektriciteitcentrales in Nederland. Er ontstaat in de komende jaren een groot overschot aan stroom die we niet volledig in het buitenland kwijt kunnen. Daardoor komt het halen van het kabinetsdoel van 20 procent duurzame energie in 2020 ernstig in gevaar. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Duurzame elektriciteitsmarkt?’ dat vandaag door Stichting Natuur en Milieu is gepresenteerd aan minister Van der Hoeven van Economische zaken. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau CE Delft in opdracht van Natuur en Milieu.

Nederland wordt vanaf dit jaar exporteur van elektriciteit. Tot 2020 groeit de productiecapaciteit van stroom in Nederland met 70 procent,  terwijl de vraag ‘maar’ 20 procent stijgt. De groei komt vooral door de bouw van veel nieuwe kolen- en gascentrales. Hoewel sommige oude centrales eerder zullen sluiten, zal er een grote overcapaciteit van elektriciteit op de Nederlandse markt ontstaan. De onderzoekers hebben in hun berekening alleen de nieuwe centrales meegenomen waarvoor al een vergunning is aangevraagd of toegekend. Mirjam de Rijk, algemeen directeur Natuur en Milieu:”Na een melkplas , boterberg en mestoverschot wordt Nederland nu ook opgezadeld met een enorm stroomoverschot. Vieze kolencentrales dreigen de weg af te snijden naar een innovatieve en schone energievoorziening.”

Energiebedrijven hebben door die overcapaciteit geen belang meer om te investeren in duurzame energie. Dan ontstaat immers nog meer overcapaciteit en zullen centrales vaker stilgezet moeten worden. De overcapaciteit zorgt er ook voor dat het prijsverschil tussen duurzame stroom en grijze stroom toeneemt en er daardoor meer subsidie (SDE) per kilowattuur duurzame stroom nodig is. Om de doelstelling van 20 procent duurzame energie in 2020 te halen, zal daardoor in totaal meer subsidie nodig zijn. Mirjam de Rijk: ‘Nederland dreigt onnodig meer geld uit te moeten geven aan klimaat- en energiebeleid omdat het kabinet geen beperkingen stelt aan nieuwe vervuilende kolencentrales’.

Natuur en Milieu pleit daarom voor de invoering van een CO2-norm voor elektriciteitcentrales. Daardoor zal een aantal energiebedrijven afzien van nieuwe kolencentrales en wordt investeren in duurzame energie aantrekkelijker. Kolencentrales moeten dan fors investeren in ondergrondse CO2-opslag. Andere landen, zoals Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Denemarken en de staat Californië (VS) hebben al regels die kolencentrales tot CO2-opslag verplichten. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten komen binnenkort met dergelijke regels.

[ terug ]

Tags: Duurzame energie


Meer nieuwsitems vind je in het nieuwsarchief
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Nieuwsarchief / Duurzame energievoorziening in gevaar