white space

Overzichtspagina Communicatietechniek

Comprimering

Zo’n 165 jaar geleden had dhr. Morse niet in kunnen denken wat zijn ontwikkeling voor gevolgen had. De communicatie mogelijkheden die we nu kennen is in de laatste jaren razend snel gegaan. Er kwam ook steeds meer behoefte om informatie te transporteren.
We noemen een verbinding waar we het signaal overheen sturen het transportmedium. Dit transportmedium kunnen we onderverdelen in lucht (radiografische golven) en kabelverbindingen. Deze kabelverbindingen kunnen we weer onderverdelen in elektrische- en optische kabels. In dit verslag gaan we kijken naar de elektrische kabels. De elektrische kabels zijn koperkabels of een ander materiaal dat geleidend is. Om hierover een signaal te transporteren, moet het worden overgebracht naar spanningen of stromen. Deze spanningen of stromen noemen we dan signalen.

Om een signaal goed over te transporteren hebben we genoeg aan twee aders. Deze twee draden samen noemen we dan een aderpaar. Een ader bestaat dan uit een signaaldraad met daaromheen een isolatie. De signaaldraad wordt gemaakt van een geleidend materiaal. Ook al heb je nog zo’n goede geleider ontwikkeld, er blijven altijd elektrische eigenschappen waar je rekening mee moet houden. Al deze eigenschappen zijn afhankelijk van de geleiders karakteristieke impedantie. We krijgen hier voornamelijk mee te maken bij hogere frequenties.

Lees meer »
Glasvezel

Dit verslag gaat over kabelsystemen en glasvezelkabels. Zo’n 165 jaar geleden had dhr. Morse niet in kunnen denken wat zijn ontwikkeling voor gevolgen had. De communicatiemogelijkheden die we nu kennen zijn in de laatste jaren razend snel gegaan. Er kwam ook steeds meer behoefte om informatie te transporteren.

De verbinding waar het signaal overheen gestuurd wordt is het transportmedium. Dit transportmedium kan onderverdeeld worden in radioverbindingen (magnetische golven) en kabelverbindingen. Deze kabelverbindingen kunnen we weer onderverdelen in elektrische- en optische kabels. De elektrische kabels zijn koperkabels of een ander materiaal dat geleidend is. Met optische kabels wordt de informatie met lichtpulsen verzonden. Dit zijn de zogenoemde glasvezelkabels.

Om een signaal te transporteren over een koperkabel, moet het worden overgebracht naar spanningen of stromen. Deze spanningen of stromen noemen we dan signalen. Om een signaal goed te kunnen transporteren hebben we genoeg aan twee aders. Één ader is voor de heenweg en de andere is voor de terugweg. Deze twee draden samen noemen we dan een aderpaar. Een ader bestaat dan uit een signaaldraad met daarom heen een isolatie. De signaaldraad wordt gemaakt van een geleidend materiaal. Ook al heb je nog zo’n goede geleider ontwikkeld, er blijven altijd elektrische eigenschappen waar je rekening mee moet houden. Al deze eigenschappen samen noemen we de karakteristieke impedantie van de geleider. We krijgen hier voornamelijk mee te maken bij hogere frequenties. Tegenwoordig neemt de toepassing van glasvezelcommunicatie sterk toe. Dit komt omdat glasvezel veel meer gunstigere eigenschappen heeft dan koperkabels. In dit verslag wordt hieraan daarom ook de meeste aandacht besteed.

Lees meer »
HDLC

Het HDLC-protocol heet voluit het High-level Data Link Control-protocol. Het is een bit georiënteerd datalink-protocol.

Lees meer »
IP

In het IP (Internet Protocol) zijn de adressering en routering van de IP-frames vastgelegd. Als we met een computer op het internet of op een netwerk gaan, krijgt onze netwerkaart een IP-adres. Elk IP-adres bestaat uit vier bytes en elke byte heeft dan 8 bits.

Lees meer »
Schotels en Satellieten

Tegenwoordig kunnen we op verschillende manieren informatie van punt A naar punt B transporteren. We maken veel gebruik van kabels maar ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van antennes en schotels. Hierbij komen verschillende frequenties voor en hierdoor krijg je ook verschillende elektromagnetische voordplantingen.
We onderscheiden drie verschillende golven: de grondgolf, de ruimtegolf en de directe golf. De grondgolf ontstaat bij een frequentie van 3 kHz tot 3000 kHz (VLF – MF), deze buigt met de aarde af. (zie figuur 1). De ruimtegolf ontstaat bij een frequentie van 3 MHz tot 30 MHz (HF) en deze gaat de atmosfeer in, maar wordt de ionosfeer teruggekaatst naar de aarde. De directe golf krijgen we bij een frequentie van 30 MHz tot 300 GHz (VHF – EHF), de golfen planten zich rechtlijnig voort en gaan dwars door de ionosfeer. We gebruiken de directe golf voor satellietcommunicatie. Hier is de wetenschap druk mee bezig en wordt de laatste tijd veel geld ingestoken. We kunnen hiermee enorme afstanden overbruggen en zelfs grote delen van het aardoppervlak bestrijken.

Lees meer »
TCP

TCP (Transmission Control Protocol) wordt gebruikt voor de dataoverdracht en het maakt gebruik van een verbindingsgerichte service tussen twee computers.

Lees meer »
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Voorpagina / Communicatietechniek